My sculptures are installed in different part of India and abroad. Below are the list of sculptures for which I have been honored by honorable Governor and Chief Minister of various states and central cabinet ministers:

Delhi:

 • Netaji Subhas Chandra Bose
 • Rani Avanti Bai
 • Lal Bahadur Shashtri
 • Indira Gandhi

Karnataka

 • Valmiki
 • Madiwala Machdev
 • Munnoor Kappu
 • R. Ambedkar
 • Nijalingappa

UttraKhand

 • 21 feet high Vivekanand

Jammu & Kashmir

 • Dhanvantri

Kanya Kumari

 • Nivedita

Meghalaya

 • Indra Ghandhi in Shillong

Uttar Pradesh

 • 31 feet high Parsav Nath In Badagav, Bagpath
 • 14 Feet high Parsav Nath weighing 55 Tons sitting on Lotus of 38 Tons.
 • 9 tons of Snake
 • Laxmi Bai in Agra
 • Aspak Ulla Khan
 • Subhash Chandra Bose
 • Bhagat Singh
 • 14 feet high Durga Das sitting on horse
 • 35 feet high Rath in Mathura

Rajasthan

 • Tusli Das
 • Kabir Das
 • Ravi Das
 • Kani Dadi
 • Ram Das Ji
 • Guru Govind Singh
 • Ram Krishna Paramhans
 • 9 ton – 12 Mukhi Shivling
 • Maha rana Pratap
Madhya Pradesh

 • 36 feet high Raja Bhojpal In Bhopal
 • Swami Vivekanand
 • Radha Krishnan
 • Ustad Alauddin Khan
 • Sarojni Naidu
 • Jaiyanti Bai
 • Deen Dayal Upadhaya
 • Shayam Pradash Mukherjee
 • Raj Mata Scindia
 • Rajiv Ghandhi
 • Ram Prakash Bismil
 • Indra Ghandhi
 • Jawahar Lal Nehru
 • Lal Bahadur Shastri
 • Chandra Sekhar Azad
 • Hamu Kalani
 • Ravidas
 • Rahat Das
 • Mathali Saran Gupta
 • Ganesh Shankar Vidhayarthi
 • ShriKant Verma
 • Major Dhyan Chand
 • Maharani Laxmi Bai
 • Jhalkari Bai
 • Rani Durgavati
 • Maharana Pratap
 • Shivaji
 • Durga Das
 • Holkar
 • Prithvi Raj Chauhan
 • Bheem Rao Ambedkar